Český pointer a setter klub

UCHOVNĚNÍ PSA/FENY V ČPSK


RYCHLÁ NAVIGACE:     CHOVNÉ PODMÍNKY   |    VYŠETŘENÍ DKK    |    POSTUP UCHOVNĚNÍ


CHOVNÉ PODMÍNKY

Níže najdete požadavky pro zařazení do chovu. Splnění je nutné u jedinců plemen:
Pointer, Anglický setr, Gordonsetr, Irský červeno-bílý setr a Irský setr

1) ZDRAVÍ: Rentgen na dysplazii kyčelních kloubů (DKK) – maximálně stupeň 2/2 (nově značeno C)..
- Konkrétní pokyny pro vyšetření najdete níže na této stránce: ZDE

2) VÝSTAVY: známka výborná nebo velmi dobrá
- získané ocenění na jakékoliv oficiální výstavě v ČR
- v posudku z výstavy, jarního svodu nebo v rodokmenu musí být uveden skus, chrup, výška a barva oka
- v den výstavy nebo jarního svodu musí být posuzovanému jedinci minimálně 12 měsíců
- skus nůžkový (event. klešťový)
- chrup úplný
- minimální kohoutková výška u feny 55 cm
- minimální kohoutková výška u psa 58 cm
- barva oka dle standardu.

3) ZKOUŠKY:
- úspěšné absolvování zoušky typu FT (Derby, NFT, MFT, FT-GT) nebo
- absolvování zkoušky podle zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ); zkoušky, jejíž zkušební řád vychází ze zkušebních řádů ČMMJ (ZV, PZ) v I. nebo II. ceně.

4) VĚKOVÁ HRANICE:
- Fenu lze nakrýt nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku až do dne ukončeného 8. roku věku.
- Psi mohou krýt nejdříve po ukončeném 17. měsíci věku až doživotně.

VYŠETŘENÍ DYSPLAZIE KYČELNÍHO KLOUBU

1) Veterinární pracoviště dle výběru chovatele provede na náklad chovatele RTG snímek DKK a zašle snímek na adresu:
MVDr. Jiří Vomáčka
Zelená 1
412 01 Litoměřice
tel.: +420 416 735 351, 739 052 321
e-mail: live@veterina-live.cz
web: www.veterina-live.cz

Snímek musí být označen číslem zápisu rentgenovaného jedince.
Chovatel RTG snímek nedostává vůbec do ruky.

2) Chovatel uhradí částku 500 Kč bankovním převodem či poštovní složenkou na výše uvedenou adresu MVDr. Vomáčky. Na rub složenky se do zprávy pro příjemce uvádí zpráva "snímek DKK plemeno a číslo zápisu".

Platbu je možné také zaslat na č.účtu m-banka: 291912914/0300, variabilní symbol: číslo čipu nebo tetování, do poznámky: nacionále majitele

Vyhodnocení snímku MVDr. Vomáčkou bude provedeno až po doručení uvedené částky.
MVDr. Jiří Vomáčka bude vyhodnocovat všechny RTG vyšetření na DKK pro plemena pointer, anglický setter, irský setter, irský červenobílý setter a gordon setter.
Prosíme všechny majitele, kteří nechají svého psa vyšetřit na DKK, aby dodrželi tento postup.

Další doporučení k vyšetření DKK:
Majitel by měl být předem obeznámen se způsobem narkózy, cíleně se dotazovat, zda jeho pes dostane antidotum, které ruší účinek narkotika. Ptát se, zda má veterinární lékař k dispozici dechový přístroj (pro případ, že by pes upadl do hluboké narkózy a hrozil útlum a selhání dechového centra).
Důležitý je i typ rentgenového přístroje, kterým je pes rentgenován a je i důležité vědět, jakou technikou je snímek dále zpracováván. Optimální je vyvolání a další zpracování snímku na vyvolávacím automatu, který může být i mimo veterinární ošetřovnu, např. v nejbližším humálním zdravotnickém zařízení.

POSTUP PŘI UCHOVNĚNÍ

1) Žadatel o uchovnění psa/feny musí být členem ČPSK.

2) Bankovním převodem či složenkou zašlete klubu poplatek za uchovnění ve výši 100,- Kč.
Viz.: členské příspěvky a jiné poplatky a také termín a způsob jejich placení: ZDE

3) Po splnění chovných podmínek zašlete poštou příslušnému poradci chovu tyto podklady:
- originál průkazu původu a jeho kopii
- výstavní posudek, kde musí být uvedena výška, zuby, barva oka
- kopii tabulky ze zkoušek, která opravňuje k zařazení do chovu
- výsledek vyšetření DKK
- 2 fotografie ve výstavním postoji
- Uhrazení poplatku za uchovnění

Pozn.: U psů je následně třeba nechat zapsat záznam o uchovnění do Plemenné knihy. U fen se tento zápis většinou provádí až při hlášení prvního vrhu.
Pokud chcete mít u chovného jedince uvedeny další zkoušky z výkonu a výstavní ocenění zašlete kopie dalších posudků z výstav a kopie zadaných titulů a kopie tabulek z výkonu poradci chovu i Plemenné knize na adresu: Českomoravská kynologická jednota, plemenná kniha, Lešanská 1176/2a, 141 00 Praha 4 - Chodov. U zařazených chovných jedinců uvádějte kontaktní adresu, telefon, příp. e-mail

UDĚLENÍ VÝJIMEK

- V kompetenci poradce chovu je udělení výjimky z výše uvedených chovných podmínek a to u jedinců, kteří jsou přínosem pro chov.

- Umožnění zapsání vrhu nečlenovi ČPSK (pro plemena, která ČPSK zastřešuje) při dodržení chovných podmínek daného plemene.

DOHODA MEZI ČPSK A MSKAO

- Oba kluby si vzájemně uznávají chovné jedince.

- Je možné členství v obou klubech současně, ale chov a uchovňování je přípustné pouze v jednom klubu - buď podle podmínek ČPSK nebo MSKAO.

- Celé znění dohody obou klubů: ZDE

Tuto směrnici schválila výroční členská schůze dne 4.2.2007.

POVINNOST HLÁŠENÍ 3 VÍCE FEN STARŠÍ JEDNOHO ROKU

15. 1. 2019 nabyla účinnosti rozsáhlá novela zákona o veterinární péči (veterinárního zákona).
Již dva roky platí v ČR povinnost chovatelů pěti a více fen starších dvanácti měsíců (až na výjimky stanovené zákonem) hlásit své chovy příslušné krajské veterinární správě (KVS). Od poloviny ledna se nově tato povinnost rozšíří a bude se týkat již i chovatelů, kteří chovají tři a více fen. Pokud dojde k následnému snížení počtu fen v chovu pod tři, bude chovatel povinen oznámit i tuto skutečnost. V případě, že ve společné domácnosti žije více chovatelů, zvířata se sčítají a oznamovací povinnost bude mít za celou domácnost pouze jeden její člen.

Formulář pro hlášení 3 a více fen: ZDE

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com