Český pointer a setter klub

HISTORIE NAŠEHO KLUBU

Český pointer a setter klub je současný název původního klubu, který sdružuje chovatele, majitele a příznivce anglických stavěcích psů všech plemen.

Kořeny tohoto klubu sahají hluboko do minulosti. První standardy pointrů a setrů byly uveřejněny ve XII. ročníku časopisu "Stráž myslivosti" v roce 1934. V té samé době apeluje jeden z našich nejvýznamnějších kynologů, pan Richard Knoll, na "pěstitele a držitele" anglických stavěcích psů, aby založili chovatelský klub. A tak se stalo, že 1.1.1936 byl za člena Československé myslivecké jednoty přijat "Klub pro anglické lovecké psy" se sídlem v Praze.

Zhruba do 50. let jsou pointři a setři chováni hlavně pro polní práci, zejména jako specialisté pro lov koroptví. Určitou výjimkou bylo plemeno Gordonsetter, které bylo chápáno spíše jako universální, tedy určené nejen na lov drobné zvěře. Nejpočetnějším plemenem této doby byl pointer.

Po změně politického režimu v Československu v roce 1948 se pod vlivem socialistické nadvlády zakládají myslivecká sdružení čítající i několik desítek členů. Lovy na drobnou zvěř, jejíž stavy jsou do 70. let velmi početné, se odehrávají na společných honech a zde je temperament anglického stavěcího psa na závadu. Chovatelé anglických stavěcích psů se snaží, aby tato plemena konkurovala kontinentálním stavěcím psům co do přinášení, ovladatelnosti, ostrosti na škodnou. Svou roli také sehrála izolace chovatelů, kteří nemají možnost vycestovat do zahraničí a porovnat náš chov na zkouškách a soutěžích se zahraniční konkurencí. Zcela se vytrácí úloha zkoušek "Field Trial" pro zařazování psů do chovu, a tak je hlavním kriteriem pracovní zkouška identická jak pro anglické, tak kontinentální stavěcí psy.

Určitá změna pohledu na anglické stavěcí psy se dostavuje v 80. letech, kdy "Klub chovatelů anglických ohařů" začíná pořádat opět zkoušku "Field Trial" a později i mezinárodní Field Trial se zadáním titulu CACIT.

Velké změny nastávají po roce 1989, kdy jsou angličtí stavěcí psi opět chápáni především jako specialisté pro polní práci. Naši členové se začínají se svými psy zúčastňovat jarních i podzimních soutěží včetně Mistrovství světa. Historického úspěchu pak dosahují v roce 2004, kdy na této soutěži družstvo České republiky, složené ze členů našeho klubu, poprvé stojí na stupních vítězů (2. místo).
Tento úspěch družstvo, jehož jádrem jsou angličtí setři Vladimíry Dvořákové (Livia od Benciča, Anquilla Vis Tranquilla) a Evy Strakové (Cheeky z Lodínských Luhů, Achaia Seva), dokáže zopakovat i v letech 2005 (2. místo), 2006 (2. místo), 2007 (3. místo) a 2008 (3. místo). V roce 2007 Vítězí Vladimíra Dvořáková s fenou anglického setra ze svého chovu Bea Vis Tranquilla na podzimním šampionátu anglických setrů v Belgii a Eva Straková v roce 2008 získává s fenou anglického setra Achaia Seva vítězství v soutěži svatého Huberta na mistrovství světa v Chorvatsku. První místo v soutěži svatého Huberta tam obsazuje i český tým (Eva Straková, Jana Anderlová - gordonsetter Birdie Jinonický Dvůr).
Prvním významným úspěchem českých pointerů v zahraničí bylo 4. místo psa Rif z Hajnice s MUDr. Vlastimilem Novotným na Pointerchampionátu 1994, kde startoval v týmu Německa. Rif se svým vůdcem opakovaně vyhrál i velké hledání v německém Pommersfeldenu kde získali i titul CACIT.
Karla von der Postschwaige (vůdce Alena Sedláčková, majitel MUDr. Vlastimil Novotný) je členem českého týmu na mistrovství světa v Belgii 2007 (2. místo).
Soutěže v dalekém hledání se v České republice nepořádají, přesto po delší pauze v roce 2008 tři čeští pointeři znovu bodují na dalekém hledání mimo naší zem. Cak Nová Hajnice (vůdce Vladimír Kůrka), Brok Nová Hajnice (vůdce Roman Sedláček) v německém Pommersfeldenu, Karla von der Postschvaige (vůdce Alena Sedláčková) a Brok Nová Hajnice (vůdce Roman Sedláček) v polské Lomži.
Brok Nová Hajnice s Romanem Sedláčkem získávají na Evropském pointeršamponátu Caccia Starne 2009 v Řecku druhé místo a v zápětí ve Francii opět na Evropském šampionátu pointrů tentokrát v dalekém hledání dosahují na příčku pátou.

Chovatelé a majitelé gordonsetrů, Irských setrů a Irských červenobílých setrů se v našem klubu orientují především na výstavnictví nebo lovecké využití těchto plemen.

Klub se od svého vzniku v roce 1936 nikdy nerozdělil na kluby pro jednotlivá plemena anglických stavěcích psů. Plemena však mají v rámci klubu svou autonomitu. Počty odchovaných štěnat u jednotlivých plemen dosahovaly maxima v 70.-80. letech, ale s úbytkem drobné zvěře v 90. letech úměrně klesají i počty vrhů. Největší zastoupení v klubu má plemeno irského setra, nejméně je jedinců irského červeno-bílého setra. Pointrů, anglických setrů a gordonsetrů je přibližně stejný počet. V současnosti se zařazují psi a feny do chovu na základě exterierového ocenění a složením některé ze zkoušek, kde je možno prokázat typické vlastnosti pointrů a setrů.

Český pointer a setter klub pořádá několikrát do roka Field Trial a pracovní zkoušky. Největšími akcemi jsou Mezinárodní Field-Trial Klapý a Mezinárodní Field-Trial Žírovice, kterého se zúčastňují i zahraniční vůdci (Slovensko, Rakousko, Německo, Itálie, Švýcarsko, Francie). Jednou ročně je pořádána klubová výstava a speciální výstava. Klub má své internetové stránky www.pointer-setter.cz a informace o mezinárodních akcích poskytuje ve více jazycích.

 

MUDr. Vlastiml Novotný
10.5.2009

NÁVŠTĚV

Tvorba www stránek pro chovatele cernohubova.com